Kryds

Transportforsikring

Transportforsikring

Ved at tegne en transportforsikring sikres virksomheden fuld erstatning i forbindelse med køb og salg af varer og dermed ikke kun det begrænsede ansvar, som speditører og transportører ofte ifalder (se eksempler nedenfor). 

Transportforsikringen omfatter forsendelser, som virksomheden har forsikringsrådigheden over – for køb og salg typisk i henhold til Incoterms, og dermed mulighed for at sammensætte en forsikring, som præcis matcher virksomhedens behov og individuelle ønsker. 

Speditørens/transportørens ansvar er oftest begrænset til:
· Vejtransport: 8,33 SDR (ca. 70 kr.) pr. kg. bruttovægt
· Søtransport: 667 SDR (ca. 5.600 kr.) pr. kollo, eller 2. SDR (ca. 17 kr.) pr. kg. bruttovægt
· Banetransport: 17 SDR (ca. 150 kr.) pr. kg. bruttovægt

Transportforsikring kan også være relevant for: 
· Værktøj og teknisk udstyr i egen bil
· Køle/frys, hvor temperaturen på den enkelte varer er afgørende
· Under udstilling

Ved at tegne en transportforsikring kan du sikre dig erstatning for den fulde værdi - inkl. eventuel avance.