Kryds

Motorforsikring

01

Lovpligtig ansvarsforsikring

Motorforsikringen er grundlæggende opdelt i to elementer.

Lovpligtig ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, som ejer eller bruger kan blive mødt med, når der opstår uheld. 

Ansvarsforsikringen dækker pr. uheld:
· Personskader / tab af forsørger op til 132 mio. kr. 
· Tingskader op til 26 mio. kr.

Beløbene (2022) bliver reguleret hvert år pr. 1. januar.

Forsikringen dækker under kørsel i både Danmark, EU og uden for EU, når landet er tilsluttet grønt kortordningen. 

02

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring er frivillig, men langt de fleste har denne dækning, og ved lån/pant i køretøjet vil det ofte være et krav for panthaver.

Typiske skader, der ikke er omfattet af forsikringen er:
· Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak,   ridser o.l.
· Skader i mekaniske/elektriske dele, f.eks. motor,   medmindre skaden er opstået ved brand, lynnedslag,   eksplosion, tyveri, røveri, hærværk eller under transport   på eller ved hjælp af et andet køretøj.
· Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed.
· Skader, der sker fordi føreren var påvirket af spiritus,   narkotika eller lignende.

Ansvars- og kaskoforsikringen etableres i mange forskellige former – både enkeltvis og som flådeaftaler og kan indeholde dækning f.eks. for:
· Person- og varebiler
· Lastbiler
· Trailere
· Arbejdsmaskiner
· Busser