Kryds

Løsøre- og driftstabsforsikring

Løsøre- og driftstabsforsikring

Forsikringen dækker bredt i din virksomhed – dvs. inventar, maskiner, værktøjer, varelager og øvrige aktiver, som benyttes og kan være altafgørende for den fremtidige drift af virksomheden, hvis uheldet er ude.

En ting er selve det materielle, men mindst lige så vigtig er vurderingen omkring driftstab. Hvor lang tid står virksomheden stille ved den værst tænkelige skade. Hvor stort er varelageret, og er det nemt at få varer leveret fra leverandørerne – måske fra Østen?

Mange forhold der skal tænkes igennem, og dækningsomfanget spænder vidt, hvor nedenstående er nogle af de primære – men ikke udtømmende - dækningsområder:

· All-risk (brand, tyveri, vand etc.)
· Maskinkasko
· Driftstab
· Leverandør/aftager (driftstab)
· Udendørs driftsudstyr
· Genfremstillings- og oprydningsomkostninger