Kryds

Cyberforsikring

Cyberforsikring

Forsikringen dækker bl.a. din virksomhed for tab i forbindelse med et hackerangreb – Ransomware, DDoS, virus, eller hvis der er trusler om angreb.

De primære dækningsområder er:
· Udgifter til reetablering af data
· Mistet dækningsbidrag
· Rådgivning fra ekstern partner, som hjælper dig i gang igen

De fleste virksomheders største ”fjende” i øjeblikket er risikoen for et cyberangreb, og derfor bør cyberforsikringen være på enhver bestyrelses agenda, når sikkerhedsnettet skal spændes ud for den enkelte virksomhed.