Kryds

Cyperforsikring

Cyberforsikring

Forsikringen dækker bl.a. din virksomhed for tab i forbindelse med et hackerangreb – Ransomware, DDoS, virus, eller hvis der er trusler om angreb.

De primære dækningsområder er:
· Udgifter til reetablering af data
· Mistet dækningsbidrag
· Rådgivning fra ekstern partner, som hjælper dig i   gang igen

De fleste virksomheders største ”fjende” i øjeblikket er risikoen for et cyberangreb, og derfor bør cyberforsikringen være på enhver bestyrelses agenda, når sikkerhedsnettet skal spændes ud for den enkelte virksomhed.

KONTAKT OS

Kontakt os for en nærmere drøftelse omkring jeres specifikke behov