Kryds

Erhvervs- og produktansvars-forsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Forsikringen dækker, hvis I som virksomhed er skyld i skader på personer eller ting samt differencekrav (erstatningskrav fra medarbejdere rettet mod virksomheden ifm. eventuel arbejdsskade). Forsikringen dækker også praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav, hvor jeres virksomhed ikke er erstatningsansvarlig, og dermed har forsikringen et meget bredt dækningsomfang og er en ”must have” forsikring for alle virksomheder.  

Afhængig af hvilken branche din virksomhed opererer i, er følgende dækninger relevante.

· Erhvervsansvar
· Produktansvar
· Ingrediens, tab og skade
· Retshjælp
· Miljøansvar
· Fragtføreransvar
· Bestyrelsesansvar