Kryds

Forsikringssystem

Forsikringssystem

Fairside Forsikringssystem er et komplet administrationssystem til håndtering af risiko, skader, og forsikringer. Du sparer tid i forbindelse med skadeadministration, skadeforebyggelse, risikostyring, udbud, dokumentation og rapportering.

Forsikringssystem er modulært, så du kan nøjes med de moduler som du har brug for, og integrere disse med dine eksisterende systemer for at lette arbejdet.

Opsætning af Forsikringssystem

Herunder fremgår et eksempel på opsætning af skadeadministration. Fordelene ved Fairside Forsikringssystem er, at du sparer tid på skadesadministration og reducerer omkostninger. Herunder har færre skade, overblik med skadeopfølgning, skadesøkonomi og risikoprofil samt årsag til skader og involverede enheder. Herudover udfører vi rapportering af samlede omkostninger, herunder mistet indtjening. Systemet kan integreres med interne systemer – mail, økonomisystem, rapporteringsværktøj. I ejer jeres data.

”Det er super arbejde og stærkt tænkt af jer. Det giver et rigtig godt indblik i årsagerne til skaderne og er et værdifulgt værktøj ifm. vores skadeforebyggelse”

Ole Steensbro, CFO, Umove
Umove er Danmarks største privatejede operatør i den kollektive trafik med ca. 1600 medarbejdere og 650 busser

”Fairside skadesystem hjælper os med at få registret skader så vi sparer tid og har et godt værktøj ifm. vores skadeforebyggelse”.

Jesper Mørkeberg
Kørselsdisponent, Mogens Jensen A/S
Pil_venstrePil_venstre
Pil_højrePil_højre

Beskrivelse af alle moduler

Præmieallokering: Allokering af præmier på tværs af aktiver og afdelinger.

Økonomistyring: Administration af betalinger, regres og økonomirapportering, adgang til taksatordata.

Rapporter: Data kan sendes til dit foretrukne rapporteringsværktøj f.eks. Microsoft Office Excel eller Power BI.

Opgavestyring og automatisering: Effektiv planlægning, gennemførelse og opfølgning på opgaver.

E-mail og Dokumentarkiv: Arkiv til e-mails, billeder/video, dokumenter, taksatorrapporter osv.

Let søgbart Integrationer: Integrationer som sikrer at data ikke skal indtastes flere gange.

Compliance: GDPR compliant, brugervenlige sikkerhedsfunktioner, kvalitetskontrol af data.

Sprog: Dansk og engelsk

Skadehåndterings system: Effektiv skadesadministration og udsendelse af skaderapporter. Letter registrering af afvigelser, hændelser og nærved-ulykker og arbejdsskader. Hjælper med kvalitetsforbedring, vidensdeling og skadeforebyggelse.

Forsikring og policer: Overblik over dine policer og forsikringsbetingelser. Dialog med forsikringsselskab herunder ændringer, udbud og fornyelser.

Koncern, afdelinger og medarbejdere: Dine selskaber, afdelinger og medarbejdere, så det er let at placere aktiver, policer, skader, omkostninger og korrespondance på rette sted. Kan integreres med personalesystem eller økonomisystem.

Aktiver – bygninger, maskiner, køretøjer: Alle aktiver, hvor du selv bestemmer hvilke informationer om aktivet der skal indgå. Kan integreres med motorregister, ejendomssystemer eller asset management systemer, så aktiver automatisk vedligeholdes.

Risiko og værdi-styring /Risk management: Indsamling af data kan automatiseres via integration eller via App, elektroniske spørgeskemaer. Identifikation og klassificering af risici, valg af metode til risikoreduktion, analyser/rapporter kan distribueres automatisk til Risk manager, afdelinger, ledelse, ekstern rådgiver eller benyttes i udbud. Opgavestyring og opfølgning er med til at sikre gennemførelse.

KONTAKT OS

Ønsker du at prøve eller se systemet eller høre hvordan det i benyttes i andre virksomheder?