Kryds
Mappe
ydelser

Kompetent og professionel rådgivning fra start til slut - også ved skader

HVOR HJÆLPER VI?

Skræddersyede
erhvervsforsikringer

Vi samarbejder med adskillige forsikringsselskaber for at købe ind, hvor det giver mest værdi. Vi tilpasser din løsning samt yder den bedst mulige service, så du kan fokusere på din kerneforretning. Prisen på erhvervsforsikringer er afhængig af de risici, som du er omfattet af og omkostningerne ved at erstatte det, der forsikres.

Mennesker

Personforsikring

Personforsikring er en fællesbetegnelse for forsikringer, som beskytter den forsikredes person. Der er dog forskel på, hvordan de forskellige personforsikringer dækker.

Læs mere
pil
Bygning

Bygningsforsikring

Forsikringen dækker din virksomheds bygninger og de værdier, de repræsenterer – f.eks. kontor, lager, produktion, butikslokaler og udlejede ejendomme.

Læs mere
pil
Maskiner

Løsøre- og driftstab

Forsikringen dækker bredt i din virksomhed – inventar, maskiner, værktøjer, varelager og øvrige aktiver, som benyttes og kan være altafgørende, hvis uheldet er ude.

Læs mere
pil
Cyber

Cyberforsikring

Forsikringen dækker bl.a. din virksomhed for tab i forbindelse med et hackerangreb – Ransomware, DDoS, virus, eller hvis der er trusler om angreb.  

Læs mere
pil
Inventar

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker, hvis I er skyld i skader på personer eller ting, differencekrav samt praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav.

Læs mere
pil
Lastbil

Transportforsikring

Forsikringen sikrer fuld erstatning i forbindelse køb og salg af varer og dermed ikke kun det begrænsede ansvar, som speditører og transportører ofte pålægges.

Læs mere
pil
Bus

Motorforsikring

Motorforsikringen er grundlæggende opdelt i 2 elementer: lovpligtig ansvarsforsikring og kaskoforsikring.

Læs mere
pil

Forsikringssystem

Fairside forsikringssystem er et komplet administrationssystem til håndtering af risiko, skader, og forsikringer.  

Læs mere
pil