Kryds

Personforsikring

Personforsikring

Personforsikring er en fællesbetegnelse for forsikringer, som beskytter den forsikredes person. Der er forskel på, hvordan de forskellige personforsikringer dækker, og det er vigtigt at have overblik over dette, både når man tegner sin forsikring, og når man får behov for at benytte den. En er lovpligtig, og andre er supplement i forskellige situationer.

· Lovpligtig arbejdsskade
· Rejse – og/eller udstationering
· Sundhed
· Kollektiv ulykke